Loop Dedektör Loop Sarımı Hakkında Bilgiler


Loop sarım yeri için zemin 5cm derinliğinde ve 5mm kalınlıkta şekilde gösterildiği

gibi kesilmelidir.

- Loop sarımına başlarken ilk kablo ucu dışarıda bağlantı için 3m paylı bırakılır.

- Loop sarım sayısı 4 sipirdir. (Kablo kesilen zeminde 4 tur döndürülür).

- Sargı sarılırken kabloların dış kılıfının soyulmamasına ve kablonun kırılmamasına

dikkat edilmelidir.

- Sarım bittikten sonra son kablo ucu ilk kablo ucunun yanından dışarıya çıkarılır

ve 3m bağlantı payı bırakılır.

- Loop sarımı bittikten sonra dışta kalan paylı sargı uçları birbiri etrafında

döndürülerek sarmal şekilde spiral içine sokularak bazanın ortasından

çıkacak şekilde bazaya sokulur

- Loop sargı teli 1 veya 1.5mm çapında tek damar NYA kablodur.

.

- Sargı uçları multimetre ile ölçülerek devrenin tamamladığı kontrol edilir.

- Loop sargısının üstü kapatılırak sargının zarar görmesi engellenir.