Geçiş Kontrol Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır

Basitçe ifade edersek, "geçiş kontrolü"  herhangi bir alandan giriş ve çıkışları kontrol etmek için kullanılan herhangi bir tekniği tanımlar. Pirinç anahtar kullanan standart kilit, "erişim kontrol sisteminin" basit bir şekli olarak düşünülebilir.

Yıllar geçtikçe, erişim kontrol sistemleri gittikçe daha karmaşık hale geldi. Bugün, "erişim kontrol sistemi" terimi çoğunlukla bilgisayar tabanlı, elektronik kartlı bir erişim kontrol sistemini ifade etmektedir. Elektronik kart erişim kontrol sistemi, güvenli alana erişime izin vermek için pirinç anahtar yerine özel bir "erişim kartı" kullanır.

Bu belgede kullanıldığında, "erişim kontrol sistemi" terimi, bir elektronik kart erişim kontrol sistemini ifade eder.

Geçiş kontrol sistemleri en çok binaların dış kapılarına girişi kontrol etmek için kullanılır. Erişim kontrol sistemleri, binaların iç kısımlarında bulunan belirli alanlara erişimi kontrol etmek için de kullanılabilir.

Bir erişim kontrol sisteminin amacı, yetkilendirilmiş kişilere hızlı ve kolay erişim sağlamak ve aynı zamanda yetkisiz kişilere erişimi kısıtlamaktır.

Geçiş Kontrol Sisteminin Temel Bileşenleri

Erişim kontrol sistemleri, tür ve karmaşıklık açısından büyük farklılıklar gösterir. Bununla birlikte, çoğu kartlı erişim kontrol sistemi en azından aşağıdaki temel bileşenlerden oluşur:

 

Erişim Kartları

Erişim kartı elektronik bir "anahtar" olarak düşünülebilir. Erişim kartı, erişim kontrol sistemi tarafından emniyete alınan kapılardan erişim sağlamak için kişiler tarafından kullanılır. Her erişim kartı benzersiz şekilde kodlanmıştır. Çoğu erişim kartı, standart bir kredi kartı ile yaklaşık olarak aynı boyuttadır ve bir cüzdan veya çantada kolaylıkla taşınabilir.

Kart Okuyucular

Kart okuyucular, erişim kartını elektronik olarak "okumak" için kullanılan cihazlardır. Kart okuyucular "yerleştirme" tipinde (kartın okuyucuya takılmasını gerektiren) olabilir veya "yakınlık" tipinde olabilir (sadece kartın, kartın 3 "ila 6" yakınında tutulmasını gerektirir. Kart okuyucular genellikle kontrol ettikleri kapının dış (emniyetsiz) tarafına monte edilir.

Erişim Kontrol Tuş Takımları

 

Erişim kontrol tuş takımları, kart okuyuculara ek olarak veya bunların yerine kullanılabilen cihazlardır. Erişim kontrol tuş takımında, tuşlu bir telefondaki tuşlara benzer görünen sayısal tuşlar bulunur.

 

Erişim kontrol tuş takımı, erişim sağlamak isteyen bir kişinin doğru bir sayısal kod girmesini gerektirir. Kart okuyuculara ek olarak erişim kontrol tuş takımları kullanıldığında, girişe izin verilmeden önce hem geçerli bir kart hem de doğru kod sunulmalıdır.

 

Kart okuyucuları yerine erişim kontrol tuş takımlarının kullanıldığı yerlerde, giriş elde etmek için yalnızca doğru bir kod gereklidir.

Elektrikli Kilit Donanımı

Elektrikli kilit donanımı, erişim kontrol sistemi tarafından kontrol edilen her bir kapıyı elektriksel olarak kilitlemek ve açmak için kullanılan ekipmandır.

Çok çeşitli elektrikli kilit donanımı vardır. Bu tipler arasında elektrikli kilitler, elektrik çarpmaları, elektromanyetik kilitler, elektrikli çıkış cihazları ve diğerleri bulunur. Her kapıda kullanılacak donanımın kendine özgü tipi ve düzeni, kapıdaki yapım koşullarına göre belirlenir.

 

Hemen hemen tüm durumlarda, elektrikli kilit donanımı, bir binaya veya güvenli bir alana girişi kontrol etmek için tasarlanmıştır. Bina ve yangın kurallarına uymak için, elektrikli kilit donanımı, herhangi bir zamanda binadan serbestçe çıkma yeteneğini hiçbir zaman kısıtlamaz.

Geçiş Kontrol Saha Panelleri

Erişim kontrol saha panelleri ("Akıllı Kontrolörler" olarak da bilinir), erişim kontrolünün sağlanacağı her binada kurulur. Kart okuyucular, elektrikli kilit donanımı ve diğer erişim kontrol cihazlarının tümü erişim kontrol saha panellerine bağlıdır.

Erişim kontrol alanı panelleri, bina seviyesindeki erişim kontrol faaliyetini işlemek için kullanılır. Her binada sağlanacak geçiş kontrol saha panellerinin sayısı kontrol edilecek kapı sayısına bağlıdır. Erişim kontrol saha panelleri genellikle telefon, elektrik veya iletişim dolaplarına kurulur.

Erişim Kontrol Sunucusu Bilgisayarı

Erişim kontrol sunucu bilgisayarı, erişim kontrol sisteminin "beynidir". Erişim kontrol sunucu bilgisayarı, erişim kontrol sistemi için merkezi veritabanı ve dosya yöneticisi olarak hizmet eder; ve sistem etkinliğinin kaydedilmesinden ve bilgilerin erişim kontrol alanı panellerine ve bu panellerden dağıtılmasından sorumludur.

Normalde, çok sayıda kart okuyucu kontrollü kapıyı kontrol etmek için tek bir erişim kontrol sunucu bilgisayarı kullanılabilir.

Erişim kontrol sunucu bilgisayarı genellikle özel erişim kontrol sistemi uygulama yazılımını çalıştıran standart bir bilgisayardır. Çoğu durumda, bilgisayar, erişim kontrol sistemi ile tam zamanlı kullanım için ayrılmıştır.